Kontaktné informácie

Showroom - adresa:

Senecká 2
Šamorín
931 01

 

IČO
IČ DPH

Fakturačné údaje

TECHMEN s.r.o.
Parková 562/6
Gabčíkovo
930 05
Slovenská republika

IČO: 46 071 059
IČ DPH: SK2023243420

Naše servisné vozidlá sú ľahko rozpoznateľné.

Služby na ochranu majetku a osôb podľa zákona č. 473/2005 Z.z. - projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov.

Licencia na prevádzkovanie technickej služby, č. PT 003266 udelená krajským riaditeľstvom policajného zboru v Trnave, č.p.: KRPZ-TT-B-18-042/2011-LIC.

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeným Obvodným úradom v Dunajskej Strede, odbor živnostenského podnikania, pod číslom 210-28152.

Obchodný register Slovenskej Republiky.


Kontaktný formulár na nezáväznú ponuku: