Kamerové systémy

Kamerové systémy zaznamenávajú v súčasnej dobe veľký rozvoj, čoho je dôkazom aj zvyšujúci sa záujem zo strany investorov. Tieto systémy sú nasadzované všade tam, kde je potrebný prehľad a sledovanie pohybu osôb, automobilov, alebo materiálu. Jedná sa najmä o skladové priestory, výrobné procesy, benzínové čerpacie stanice, obchody, stráženie súkromného pozemku, alebo verejného priestranstva. Špeciálne využitie nachádzajú kamery na objektoch, ktoré svojim charakterom vyžadujú nasadenie bezpečnostných technológií.

Kamerové sledovacie systémy umožňujú:

  • sledovanie stráženého priestoru v reálnom čase
  • nepretržitý záznam obrazu (resp. pri vzniku poplachovej udalosti)
  • verifikáciu príčiny poplachu (napr. poplachy zapríčinené zvieratami a pod.)
  • prezeranie záznamov
  • archiváciu záznamu pre neskoršiu rekonštrukciu

Pri navrhovaní kamerového systému platí v podstate rovnaký postup ako pri navrhovaní zabezpečovacieho zariadenia. Je nutná obhliadka objektu a oboznámenie sa s priestorom, ktorý má byť monitorovaný.

Pred samotným vypracovaním návrhu a cenovej ponuky pre váš kamerový systém si vypočujeme vaše požiadavky, zhodnotíme technické a miestne podmienky, či obmedzenia daného miesta, či systému.

Funkčný stav nami inštalovaných kamerových systémov je našimi technikmi priebežne kontrolovaný a v prípade poruchy je o nej užívateľ informovaný. Takýto priebežný monitoring je u nás samozrejmosťou počas celej záručnej doby zariadenia. Uzatvorením zmluvy o technickej službe zákazník získa náš technický dohľad, podporu a nonstop servis ku kamerovému systému počas celej doby trvania zmluvného vzťahu s nami.