Certifikáty

Keďže inštaláciu zabezpečovacích systémov môže vykonávať len firma, ktorá je držiteľom tzv. Licencie na prevádzkovanie technickej služby, sme jej vlastníkom. Rovnako sa pravidelne zúčastňujeme odborných školení organizovaných spoločnosťou JABLOTRON tak, aby sme mohli plnohodnotne poskytovať všetky služby spojené s inštaláciou zabezpečovacích systémov.

​Našu odbornosť potvrdzujú aj nižšie uvedené certifikáty a oprávnenia.

Licencia

 

    Riadenie činnosti a prevádzky    ​

 

100+

 

Mercury

 

Certifikát auto

Diplom

 

100+

 

Mercury

 

Revízny technik