Certifikáty

Keďže inštaláciu zabezpečovacích systémov môže vykonávať len firma, ktorá je držiteľom tzv. Licencie na prevádzkovanie technickej služby, sme jej vlastníkom. Rovnako sa pravidelne zúčastňujeme odborných školení organizovaných spoločnosťou JABLOTRON tak, aby sme mohli plnohodnotne poskytovať všetky služby spojené s inštaláciou zabezpečovacích systémov.

​Našu odbornosť potvrdzujú aj nižšie uvedené certifikáty a oprávnenia.

Licencia

 

        Potvrdenie

 

Certifikát

 

 

Certifikát auto

 

Riadenie činnosti a prevádzky

Diplom

 

 

Revízny technik