Showroom

PRE ZÁUJEMCOV O BEZPEČNOSTNÚ TECHNIKU SME K DISPOZÍCII AJ V SHOWROOME .

V Šamoríne na Seneckej ceste 2 sme pre Vás otvorili showroom, kde máte možnosť priamo vidieť, čo všetko systém Jablotron dokáže (ako pomocou jednotlivých pokynov pracujú prvky systému, ako Vám otvoria bránu či v prípade nežiadúceho stavu odstavia vodu alebo plyn). Tiež máte možnosť sa dozvedieť čo všetko je potrebné zabezpečiť pre samotnú inštaláciu a následnú prevádzku takéhoto systému. V neposlednom rade sa dozviete čo všetko musí z hľadiska legislavíty montážna organizácia na montáž takéhoto systému spĺňať a aké dokumenty Vám má po inštalácii má odovzdať.

 

Zároveň máte možnosť sa zoznámiť s produktami spol. JABLOTRON a vyšpecifikovať vlastnú úroveň ochrany či automatizácie.

Zároveň sa zoznámite s možnosťou monitoringu svojho objektu s pomocou kamerového systému HIKVISION.

Neváhajte a navštívte nás na Seneckej ceste 2 v Šamoríne.

techmen

 

Ste montážna organizácia alebo samotný montážnik pracujúci v tejto profesii? Aj Vám ponúkame spoluprácu na obchodnej, prípadne pracovnej úrovni za rovnako nastavených obchodných podmienok, tak ako ich aktuálne využívate. Podmienkou je predloženie platného certifikátu spol. Jablotron. Naša skladová kapacita pokryje najčastejšie používané produkty, ktoré budú ihneď k dispozícii. Našou snahou bude sklad rozširovať na všetky dostupné produkty spol. Jablotron.

Pre elektrikárov, ktorí by chceli v tejto oblasti začať pôsobiť zabezpečíme potrebné školenie a pomôžeme im k úspešnému odovzdaniu svojej prvej inštalácie. Nasmerujeme ich a v prípade potreby budeme nápomocní aj pri ich ďalších projektoch. Návrh, prípadné posúdenie technického riešenia ochrany objektu je pre našich partnerov bezplatný.

Robme náš kraj bezpečnejším a zároveň pohodovým pre našich zákazníkov tak, aby sa na nás mohli kedykoľvek s dôverou obrátiť.

 

 

Malá ochutnávka z prebiehajúcich prác na showroome :-)